CapraOvis.nl

Een speciale website voor schapen- en geitenhouders van de Gezondheidsdienst voor Dieren. De site heeft een consumentgerichte uitstraling gekregen om zo de hobbyhouders aan te spreken.

Deze uitstraling wordt in sterke mate bepaald door de naam CapraOvis en de bijbehorende 3D-characters van het schaapje Ovis en het geitje Capra.

Daarnaast is de site opgebouwd uit een algemeen toegankelijk en een besloten gedeelte. De informatie binnen het algemene gedeelte richt zich met name op de hobbyhouders. Het besloten gedeelte biedt diepgaander informatie en een aantal interactieve applicaties die specifiek voor beroepshouders interessant zijn.

Ten behoeve van de promotie van de site (DM-mailing) zijn tevens briefpapier en een kalendertje ontwikkeld.

Overige cases