STB Automatisering & Advies

De groei die STB Automatisering & Advies doormaakt vraagt om een aanpassing van de bedrijfspresentatie. Met name de range van productlijnen dient duidelijker over het voetlicht te worden gebracht.

Een corporate folder en zeven productfolders. In de nieuwe folderreeks zijn elementen uit de vorige bedrijfspresentatie samengevoegd tot een nieuw, fris geheel. Belangrijke uitgangspunten voor zijn herkenbaarheid, duidelijkheid en beknoptheid. De ontvanger herkent direct zijn eigen vraagstelling in de tekst.

Overige cases