Vette Feiten

Een project website van Productschap Margarine, Vetten en Oliën die de voedingsindustrie en retailers informeert over vetten en oliën, en de toepassing ervan in voedingsmiddelen.

Een navigatiestructuur die ruimte biedt aan het vermelden van inhoudelijke, feitelijke informatie en aan het opnemen van praktijkgerichte dossiers.

Overige cases